Kritiek op nieuwe Wet DBA

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) stuit op veel kritiek. Of de regelgeving werkt in de praktijk, moet nog blijken. Critici vrezen dat tienduizenden lopende zzp-overeenkomste worden opgeschort wegens risico’s voor aansprakelijkheid. Wiebes had ingezet op enkele tientallen, maar ze sturen nu aan op vele honderden, zo niet duizenden zeer gedetailleerde modelcovereenkomsten voor ZZP'ers.  ZZP-intermediairs worden ontmoedigd. Zij zijn niet meer gevrijwaard van loonheffingen en hebben dus de plicht om voor iedere kortstondige opdracht te beoordelen of de freelancer een ondernemer is of niet. Dat is onwerkbaar en zet het hele verdienmodel op de helling. Ongeveer 30% van de freelancers werkt bijna uitsluitend via bemiddeling en een belangrijk deel van die overeenkomsten moet worden beëindigd.